Přeprava zboží

Správné pojištění pro přepravu zboží

Zajistěte dopravu po všech trasách.

Pojištění přepravy zboží

Pokud vyvážíte/dovážíte zboží do/ze zahraničí nebo ho přepravujete jen v rámci České republiky, neměli byste v žádném případě tyto situace podceňovat a přepravovat zboží bez jeho pojištění, neboť velmi často dochází právě v průběhu přepravy k jeho poškození.