Naše produkty pro vaši společnost

Vy se soustřeďte na podnikání - my se postaráme o vaši bezpečnost.
Versicherung von Sachanlagen, Maschinen & Ausrüstung
Pojištění majetku a přerušení provozu

Chraňte Váš majetek a výpadky v podnikání v případě neočekávaných mimořádných událostech (živelní pohromy, technickě poruchy, lidský faktor).

Informace o produktu
internationale Programme
Stavební a montážní pojištění

Stavebně-montážní pojištění plnohodnotně ochrání investora, generálního dodavatele a jeho subdodavatele i projektanta proti pojistným nebezpečím, kterým je vystaveno samotné budovaném dílo, vybavení staveniště či okolní majetek.

Informace o produktu
HDI für Vertriebspartner
Pojištění odpovědnosti za újmu

Při výkonu Vaší činnosti může být způsobena třetí osobě újma na zdraví či na majetku. Proto je dobré být pojišťen a předcházet tak možným následkům.

Informace o produktu
Versicherung für klinische Studien
Pojištění klinických hodnocení

HDI jako jeden z mála pojistitelů na českém trhu nabízí toto pojištění v plném rozsahu dle požadavků zákona, a to jako kombinované pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění osob.

Informace o produktu
Transportversicherung
Pojištění přepravy zboží

Pokud vyvážíte zboží do zahraničí nebo jen převážíte po České Republice, naše produkty Vám budou nápomocny v mnoha směrech.

Informace o produktu
internationale Programme
Mezinárodní programy

Podniky, které vykonávají svou činnost i v zahraničí, potřebují partnera s mezinárodními zkušenostmi! Díky našemu mezinárodnímu zázemí máme možnost Vám tyto zkušenosti nabídnout.

Informace o produktu