Versicherung klinische Studien

Optimální ochrana klinických studií

Jsme na Vaší straně.

Pojištění klinických hodnocení

HDI jako jeden z mála pojistitelů na českém trhu nabízí toto pojištění v plném rozsahu dle požadavků zákona, a to jako kombinované pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění osob.