Podmínky použití

1. Informace

Informace na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku v právním smyslu ani právní či jiné poradenství. Pojistná smlouva je uzavřena až po výslovném přijetí žádosti společností HDI Versicherung AG nebo po odeslání pojistky. Závazné informace jsou obsaženy v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, na kterých je založena. Pro individuální produktové poradenství nebo další informace nás prosím kontaktujte přímo se samostatným dotazem.

2. Odpovědnost

Informace na našich webových stránkách pravidelně kontrolujeme a udržujeme. Přesto se může stát, že údaje nebo informace již nejsou platné.

Proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, úplnost a správnost informací a údajů v nich uvedených.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo následné škody vzniklé v důsledku používání informací na těchto webových stránkách nebo v důsledku přístupu na jiné webové stránky prostřednictvím odkazů. Nezaručujeme, že jakékoli informace, software nebo jiný materiál přístupný prostřednictvím těchto webových stránek neobsahuje viry nebo jiné škodlivé součásti.

Pokud prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách navštívíte externí webové stránky, které jsme nevytvořili, neneseme za jejich obsah odpovědnost. Za dodržování právních předpisů na těchto externích webových stránkách neneseme žádnou odpovědnost.

HDI Versicherung AG se snaží udržovat webové stránky neustále přístupné, ale nenese za to odpovědnost.

3. Autorská práva

Struktura a obsah těchto webových stránek jsou chráněny autorskými právy.

Použití nebo reprodukce textů nebo obrázků z těchto webových stránek vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti HDI Versicherung AG.

4. Příslušnost a volba práva

Veškeré právní vztahy se řídí rakouským právem bez kolizních ustanovení. Případná platnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena.

Místem soudní příslušnosti je Vídeň.