Pojištění odpovědnosti za škodu

HDI vyvíjí pojištění odpovědnosti na míru

Jsme na Vaší straně.

Pojištění odpovědnosti za újmu

Při výkonu Vaší činnosti může být způsobena třetí osobě újma škoda na zdraví či na majetku. Proto je dobré být pojišťen a předcházet tak možným následkům.