Pojištění odpovědnosti za škodu (z provozu organizace)

Při výkonu Vaší činnosti může být způsobena třetí osobě škoda na zdraví či na majetku. Proto je dobré být pojištěn a předcházet tak možným následkům.

Pojištěním odpovědnosti lze zabezpečit výplatu pojistného plnění poškozenému v případě takové škodní události, pokud za způsobenou škodu odpovídáte.


Výše pojistného u tohoto druhu pojištění se stanovuje z obratu firmy za minulý rok, (u nově vznikajících společností z plánovaného obratu firmy pro příslušný rok), z počtu zaměstnanců nebo z tržeb za pronájem.

Vaše kontaktní údaje