Pojištění majetku

Pojištění majetku zahrnuje především pojištění pro případ požáru a přerušení provozu následkem požáru s možností sjednání krytí dalších, pro daný podnik vhodných, pojistných nebezpečí

Pojištní majetku

Mezi základní vyjmenovaná pojistná nebezpečí patří:

 • ·požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letícího tělesa ("FLEXA")
 • ·vnitřní nepokoje, zlovolné poškození, stávky, výluka
 • ·kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk, pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • ·únik vody ze sprinklerových zařízení
 • ·únik vody z vodovodních zařízení
 • ·vichřici / krupobití
 • ·záplavu a povodeň
 • ·zemětřesení
 • ·pokles a sesuv půdy
 • ·tíhu sněhu a lavina
 • ·výbuch sopky
 • ·krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus


Pojištění majetku lze také sjednat v rozsahu "All Risk", tedy na všechna pojistná nebezpečí, kde platí, že pojištěna jsou ta pojistná nebezpečí, která nejsou výslovně vyloučena.


Trvale zabezpečit a pojistit jakoukoliv společnost lze pouze kombinací risk managementu a pojištění. Společně s Vámi provedeme rychlou, kompetentní a spolehlivou analýzu majetkových rizik a rovněž tak analýzu přerušení provozu v důsledku škody na majetku, nabídneme řešení formou pojištění odpovídající Vašim potřebám a zaručíme věcně správnou likvidaci případných pojistných událostí.


V pojištění majetku se soustřeďujeme na průmyslové podniky střední i větší velikosti v různých oblastech výroby, obchodu a služeb.

Technická pojistná nebezpečí

Škody na strojích a technických zařízeních ohrožují zásadním způsobem plánovaný a řádný průběh podnikových procesů. Tato závislost vyžaduje v podnicích specifické koncepty ochrany, aby bylo možné zabránit hrozícím ekonomickým a obchodním dopadům.

 • ·pojištění strojů,
 • ·pojištění elektroniky,
 • ·pojištění stavebních montáží,
 • ·pojištění stavebních činností pro stavebníka,
 • ·pojištění stavebních činností pro stavitele,
 • ·pojištění pro případ přerušení provozu.


Naši odborníci na řízení rizik Vám dále budou rádi k dispozici i v případech, kdy půjde o zamezení škod, minimalizaci škod a zvládnutí krizových situací.

Vaše kontaktní údaje