Hlavní zaměření produktového portofolia

Mezinárodní programy>

Mezinárodní programy

Podniky, které vykonávají svou činnost i v zahraničí, potřebují partnera s mezinárodními zkušenostmi! Díky našemu mezinárodnímu zázemí máme možnost Vám tyto zkušenosti nabídnout.

>Informace o produktu

Pojištění odpovědnosti za škodu>

Pojištění odpovědnosti za škodu

Při výkonu Vaší činnosti může být způsobena třetí osobě škoda na zdraví či na majetku. Proto je dobré být pojišťen a předcházet tak možným následkům.

>Informace o produktu

Pojištění klinických hodnocení>

Pojištění klinických hodnocení

HDI jako jeden z mála pojistitelů na českém trhu nabízí toto pojištění v plném rozsahu dle požadavků zákona, a to jako kombinované pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění osob.

>Informace o produktu

Pojištění přepravy zboží>

Pojištění přepravy zboží

Pokud vyvážíte zboží do zahraničí nebo jen převážíte po České Republice, naše produkty Vám budou nápomocny v mnoha směrech.

>Informace o produktu

Úrazové pojištění>

Úrazové pojištění

Ve Vašem zájmu jako zaměstnavatele je, aby Vaši zaměstnanci byli v případě ú razu zajištěni co nejlépe, neboť Vaši zaměstnanci jsou Vaším největším kapitálem!

>Informace o produktu