Kontakt

Služby našim klientům v České republice poskytujeme ze sídla společnosti v Praze. Blízkou spolupráci máme také s pobočkami na Slovensku a v Maďarsku.

Budova HDI

Kde sídlíme

HDI Versicherung AG, organizační složka
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2


Tel: +420 220190210
Fax: +420 220190299
E-Mail: info@hdiczech.cz

Jak se k nám dostanete

Městskou hromadnou dopravou:
Metrem trasa A pojedete do stanice metra “NÁMĚSTÍ MÍRU”. Poté, co opustíte stanici metra, projdete napříč náměstím směrem k Městskému úřadu pro Prahu 2. Kanceláře pojišťovny HDI se nacházejí v naproti ležící budově tzv. “Valdek” v 6. patře.


Autem:
Od Brna pojedete směrem na centrum až na hlavní ulici Legerova. Zahnete vpravo do ulice Rumunská a dojedete na náměstí Míru, kde se nachází parkovací místa pro veřejnost. Platí se hotově u jednotlivých hlídačů parkovišť. Ze všech ostatních směrů pojedete směrem na městskou část Vinohrady – Praha 2 – náměstí Míru.


Letadlem:
Z letiště se do pojišťovny HDI nejlépe dostanete taxíkem na adresu Jugoslávská 29. Cesta trvá cca 40 minut.

Vaše kontaktní údaje

Vaše spokojenost je naší prioritou. Své produkty a služby se snažíme neustále zlepšovat. Pokud přesto máte důvod ke stížnosti, dozvíte se zde, jak nám svou záležitost můžete nahlásit.

STÍŽNOST – POSTUP

Co je stížnost?
Stížnost je nespokojenost s pojistnou smlouvou či službami nabízených společností HDI Versicherung AG, organizační složka. Uplatnění nároku z pojistné smlouvy, nároku na náhradu škody nebo požadavek na zpracování škody není stížností.

Jak lze stížnost podat?
Stížnost můžete doručit online na formuláři, osobně, telefonicky, dopisem nebo e-mailem. Naše kontaktní údaje jsou:
HDI Versicherung AG, organizační složka
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
Tel.: +420 220190210
E-Mail: feedback@hdiczech.cz

Zastihnete nás od pondělí do pátku od 08.00 do 16.30. Podněty doručené po 17. hodině budou zpracovány teprve další pracovní den.

Jaké údaje je třeba uvést?
Abychom mohli Vaši stížnost zpracovat, potřebujeme znát

  • ·Kontakt na Vás (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo)
  • ·Informaci, jak Vás nejsnáze zastihneme (telefonicky, e-mailem, atd.)
  • ·Podrobný popis záležitosti (včetně čísla pojistné smlouvy nebo škodné události)


Kdy je stížnost uznána?
Pokud není vyřízení stížnosti věcně oprávněné nebo pokud plně neodpovídá požadavku stěžovatele/stěžovatelky, bude stanovisko HDI podrobně odůvodněno.

Jak dlouho trvá zpracování stížnosti?
Vaše stížnost bude neprodleně předána příslušnému oddělení a bude zaevidována v našem interním rejstříku stížností. Přijetí Vaší stížnosti Vám potvrdíme písemně a sdělíme Vám, zda a jaké doplňující informace jsou nutné pro její zpracování.
Stížnosti zpravidla vyřizujeme do 5 pracovních dní. Při prodlevě obdržíte předběžnou zprávu a (pokud je to možné) i informaci, kdy můžete počítat s jejím vyřízením.

Existuje ještě další místo, na které se mohu obrátit?
Pokud nejste s vyřízením své stížnosti spokojeni, můžete kontaktovat toto místo:

Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
Tel. :257 042 070

Kdo je příslušným lokálním dozorčím orgánem HDI Versicherung AG,organizační složka?

Česká národní banka
Na Příkopě 28
110 00 Praha 1
Tel. : 224 411 111

Kdo je příslušným dozorčím orgánem HDI Versicherung AG, organizační složka?

Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Wien
E-Mail: fma@fma.gv.at

Formulář na podání stížnosti

Občas neprobíhá vše tak, jak bychom si přáli. Zde nám můžete sdělit, co Vás pálí. Poučíme se z toho.

Vyplňte, prosím, pole označená *

Oslovení*


Kontaktujte mě, prosím, *

  • 16 + 4 =

Kopie zprávy bude automaticky odeslána na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.
Vaše údaje budou zpracované v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.. Vaše osobní údaje používáme pouze v souvislosti s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb,znění dle 183/2017 Sb.