Mezinárodní pojistné programy

Zvláště společnosti, které mají pobočky v zahraničí, jsou vzhledem k mezinárodnímu propojení vývoje, výroby a odbytu vystaveny velké řadě rizik. Naše mezinárodní pojistné programy chrání celosvětově působící společnosti a jejich dceřiné společnosti i mimo své domovské země.


Produktové Hightlights – Hlavní výhody našeho Produktu

V rámci naší mezinárodní sítě zajišťujeme pojištění ve více než 150 zemích.

Naši mezinárodní partneři znají rizika, která mohou vyplývat z rozdílných právních nařízení a zvyklostí v každé zemi.

V každém mezinárodním pojistném programu má klient jednoho centrálního partnera pro komunikaci v oblasti pojištění a to mu umožňuje dobrý přehled a koordinaci svých potřeb.


Další výhody

  • ·Vyhotovení lokální smlouvy pobočkou HDI nebo prostřednictvím kooperujícího zahraničního partnera
  • ·Lokální servis včetně řešení případné škodné události a rovněž vystavení mezinárodně platných pojistných certifikátů
  • ·Daňově odpočitatelné pojistné, zabránění daňovým postihům a rovněž dodržování zákonných nařízení dozorových orgánů, devizových a daňových předpisů


HDI Weltkarte