Impressum

HDI Versicherung AG
Edelsinnstraße 7-11,1120 Vídeň, Rakouská republika
Zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h

zastoupená představenstvem:
Günther Weiß (předseda), Ing. Thomas Lackner
UID: ATU15364102, DVR-číslo: 0433438
Profesní svaz: Rakouský pojišťovací svaz/Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Dozorčí orgán: Rakouský dozor nad finančním trhem/Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)

podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky

HDI Versicherung AG, organizační složka

Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166
IČ: 276 36 062
Vedoucí organizační složky: Aleš Plášek

Tel.: +420 220 190 210
Fax.: +420 220 190 299
E-mail: info@hdiczech.cz

Bankovní spojení
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha
IBAN CZK: CZ24 2700 0000 0005 1818 5003
IBAN EUR: CZ02 2700 0000 0005 1818 5011
SWIFT: BACXCZPP
Fotografie © Fotolia.com, HDI, www.paul-kolp.at

Dozorčí rada
Yves Betz (předseda)
Oliver Schmid (místopředseda)
Jens H. Wohlthat
Sonja Oberhäuser

Delegovaní ze zaměstnanecké rady:
Peter-Oliver Dräger
Mag. Christian Kracher

Akcionář:
HDI Global Network AG
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Německo

HDI International AG
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Německo

Majetkové poměry
Akcionář HDI Versicherung AG: 89,74% HDI Global Network AG, 10,26% HDI International AG
Poměr hlasovacích práv: 100% HDI Global Network AG
Akcionář HDI Global Network AG: 100% HDI Global SE
Akcionář HDI International AG: 100% Talanx AG

Předmět podnikání:
Společnost je neživotní pojišťovnou, která nabízí pojištění majetku, technických rizik, pojištění přepravy a odpovědnosti za škodu ve smyslu platné licence na neživotní pojištění.

Základní účel média:
Účelem stránky HDI VERSICHERUNG AG je poskytnutí informací o naší společnosti, službách, produktech a souvisejících informacích.