PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jako pojišťovna jsme si vědomi velké hodnoty Vašich osobních údajů. My, společnost

HDI Versicherung AG

A - 1120 Wien Edelsinnstraße 7-11
Telefon +43(0)50905-501-30

HDI Versicherung AG, organizační složka

Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
Telefon: +420 220 190 210


jsme odpovědni za zpracování Vašich údajů a dále v textu Vám podáváme bližší informace o tom, jak Vaše údaje zpracováváme.

Pokud máte s naší firmou nějakou záležitost k projednání nebo na nás máte otázky ohledně zpracování údajů, žádáme Vás, abyste se obrátili na našeho

pracovníka pověřeného ochranou údajů

Mag. Reinalda Westreichera
HDI Versicherung AG

A - 1120 Wien Edelsinnstraße 7-11
Telefón: +43(0)50905-501-437
E-mail: datenschutz@hdi.at

za pobočku České republiky

Mgr. Petru Bártovou
Telefon: +420 220190210
E-mail: NL_Tschechien@hdi.at

Ochrana Vaší soukromé sféry, jak při používání našich webových stránek, našich aplikací tak i při jakémkoliv jiném používání údajů, je pro nás důležitá. Proto bereme velmi vážně, že důvěrnost Vašich dat je zajištěna v rámci platných ustanovení zákona o ochraně údajů, takže již například při telefonických dotazech z Vaší strany provádíme před sdělením informace identifikaci Vaší osoby.


Obsah

1. Naše webové stránky
   1.1. Cookies
   1.2. Google Analytics
   1.3. Microsoft Bing Maps
2. Váš pojistný vztah
   2.1. Osobní údaje
   2.2. Důvěrnost
   2.3. Rozsah zpracování dat
   2.4. Předávání údajů třetím osobám
   2.5. Získávání informací z jiných zdrojů
   2.6. Uchovávání dat
   2.7. Náležitosti zpracování Vašich údajů
   2.8. Zpracování zdravotních údajů
   2.9. Spolupráce s pojišťovacími makléři a pojišťovacími agenty (zprostředkovateli pojištění)
   2.10. Předávání údajů dozorčím úřadům a soudům a dalším třetím osobám
   2.11. Zabezpečení dat
   2.11. Spolupráce se zajistiteli
   2.12. Spolupráce se soupojistiteli
   2.13. Zabezpečení dat
3. Zpracování Vašich osobních údajů jako potencionálního příjemce pojistného plnění, jako svědka, jako dodavatele nebo jiné třetí osoby
4. Vaše práva jako dotčená osoba
5. Odvolání souhlasu
6. Možnost podání stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů


1. Naše webové stránky

Neustále se snažíme zlepšovat naše webové stránky, abychom Vám poskytli maximální komfort při jejich návštěvě. Z tohoto důvodu získáváme určité informace o návštěvnících našich webových stránek:


1.1. Cookies

Používáme cookies, jedná se o malé textové datové soubory, které webový server zasílá Vašemu prohlížeči, když navštěvujete naši webové stránky. Cookies se používají ke zjištění zájmů návštěvníků našich webových stránek k utváření našich webových stránek, k nabízení služeb našich webových stránek a online služeb a sběru dat. Během online kontaktů se cookies ukládají na Vašem počítači. Cookies nám umožňují, abychom si ukládali Vaše preference a názory, IP adresu Vašeho počítače a vyvolávání našich webových stránek. Používáme tyto informace však výhradně k anonymizovaným účelům vyhodnocování, vztah k jednotlivým osobám se nevytváří.

Máte možnost si nastavit Váš prohlížeč tak, že tento buď ukládání našich cookies nemožní, nebo že Vám příjem našich cookies hlásí. Toto nastavení můžete zvolit u běžných prohlížečů v rámci "možností internetu" ve složce "bezpečnost" nebo "ochrana dat". Nyní si můžete nastavit, jestli budou cookies přijaty, selektovány nebo odmítnuty. Pokud naše cookies odmítnete, může být návštěva na našich webových stránkách spojená s omezenou funkčností, například při vyhledávání nebo dotazech. Po ukončení návštěvy našich webových stránek můžete cookies kdykoli z Vašeho systému vymazat.


1.2. Google Analytics

Používáme Google Analytics, síťovou analyzační službu Google Inc. (Google). Google Analytics používá cookies která jsou ukládána na Vašem počítači a umožní analýzu Vašeho využívání našich webových stránek. Informace vytvořené cookies o Vašem používání našich webových stránek včetně Vaší IP adresy se přenášejí na server Googlu ve Spojených státech a tam se ukládají. Google tyto informace používá, aby vyhodnotil Vaše využívání našich stránek, aby vyhodnocoval zprávy o těchto aktivitách na webových stránkách pro nás jako provozovatele webových stránek a aby nám poskytl další služby spojené s užíváním webových stránek. Přitom mohou být ze zpracovávaných údajů vyhotoveny pseudonymní uživatelské profily uživatelů. My používáme Google Analytics jen s aktivovanou IP anonymizací, to znamená, že IP adresu uživatele Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech smlouvy o evropském hospodářském prostoru zkrátí. Google předává tyto informace případně i třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí osoby tyto údaje pro Google zpracovávají. V žádném případě nebude Google dávat vaši IP adresu do spojení s jinými údaji Googlu. yžaduje zákon nebo pokud třetí osoby tyto údaje pro Google zpracovávají. V žádném případě nebude Google dávat vaši IP adresu do spojení s jinými údaji Googlu.

Další informace o využívání údajů k reklamním účelům prostřednictvím Googlu, nastavení a o možnosti námitek zjistíte na webových stránkách Googlu: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/. ("využívání dat Googlem při Vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů") www.google.com/policies/technologeis/ads ("používání údajů k reklamním účelům"), www.google/de/settings/ads ("spravovat informace, které Google používá, aby Vám zobrazoval reklamu") a www.google.com/ads/preferences/ ("Určete, jaké reklamy Vám Google bude ukazovat").

1.3. Microsoft Bing Maps

Na našich webových stránkách je zařazena služba mapy WIGeoGIS Microsoft Bing Maps.

Pro účely vyúčtování se zasílá Vaše IP adresa, koordináty a čas vyhledání společnosti WIGeosGIS Softwareerstellungs- und Handelsgesellschaft m.b.H., Hansalgasse 3, 1030 Wien. IP adresa se smaže nejpozději po měsíčním vyúčtování WIGeosGIS.
To se děje však jen tehdy, pokud se vyvolá funkce karet na dolní straně "kontakty".

Při interakci s funkcí mapy mohou být Vaše uživatelské údaje (například IP adresy) přenášeny ale také na server Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Seznamte se prosím s ustanoveními k ochraně osobních údajů společnosti Microsoft na https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Protože datový přenos do Spojených států je z hlediska ochrany osobních údajů spojen s určitými riziky, existuje možnost deaktivovat službu, aby bylo zabráněno případnému přenosu dat na společnost Microsoft: Deaktivujte k tomuto účelu JavaScript ve Vašem prohlížeči. V této souvislosti Vás ovšem upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete moci využívat indikaci na mapě."

Na našich webových stránkách je zařazena služba mapy Microsoft Bing Maps. Při interakci s funkcí mapy mohou být Vaše uživatelské údaje (například IP adresy) přenášeny ale také na server Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Seznamte se prosím s ustanoveními k ochraně osobních údajů společnosti Microsoft na https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. V této souvislosti dbejte na ustanovení ochrany dat společnosti Microsoft na https://privacy.microsoft.com./de –de/privacystatement. Protože datový přenos do Spojených států je z hlediska ochrany osobních údajů spojen s určitými riziky, existuje možnost deaktivovat službu, aby bylo zabráněno případnému přenosu dat na společnost Microsoft: Deaktivujte k tomuto účelu JavaScript ve Vašem prohlížeči. V této souvislosti Vás ovšem upozorňujeme na to, že v takovém případě nemůžete využívat indikaci na mapě.

2. Váš pojistný vztah

2.1. Osobní údaje

Pro založení našeho pojistného vztahu s Vámi je nezbytné zpracovávat Vaše osobní údaje. "Osobními údaji" rozumíme veškeré informace, které se vztahují na fyzické osoby buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně. Zpracování se uskutečňuje k danému účelu a je důvěrné. My tato data potřebujeme, abychom zjistili, zda a za jakých podmínek se uskutečňuje Váš pojistný vztah, a abychom v případě pojistného plnění mohli stanovit Váš nárok z pojištění. Kromě toho používáme Vaše osobní údaje k další péči o Vás, jako například pro informace o změnách právních rámcových podmínek, pokud jsou pro Váš pojistný vztah relevantní. Když u nás podáte žádost o uzavření pojištění, tak nám sdělujete také Vaše osobní údaje a popřípadě i osobní údaje Vašich příslušníků, spolupracovníků nebo jiných třetích osob. Ve všech takových případech vycházíme principiálně z Vašeho oprávnění k poskytování takových údajů.

Evidujeme tyto osobní údaje:

  • ·kontaktní údaje, tedy údaje, s jejichž pomocí Vás můžeme identifikovat a kontaktovat. K těmto údajům patří jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo, datum narození, pohlaví, uvedení jazyka pro komunikaci, adresa a další kontaktní údaje, které od Vás přímo obdržíme.
  • ·Zdravotní údaje v rámci §§ 11a,b a c VersVG (zákona o pojistných smlouvách), k posouzení zda a za jakých podmínek se pojistná smlouva uzavírá nebo mění a také ke správě stávajících smluv a k posouzení a splnění nároků ze smlouvy; údaje genetického charakteru nezískáváme.
  • ·Údaje o účtu, tedy údaje, které nám uvedete, abyste mohli využívat naše služby. K tomu náleží číslo účtu a bankovní směrovací číslo, fakturační adresa.
  • ·Údaje k všeobecnému použití jsou informace, které jsou generovány, když využíváte naše produkty a služby, například když surfujete na Internetu a vyvoláváte si naše webové stránky. Nepoužíváme žádné osobní údaje k všeobecnému použití kromě účelů poskytování a vyúčtování našich produktů a služeb jako například technické podpory, účetnictví, inkasu nebo zjišťování bonity.
  • ·Ostatní osobní údaje jsou údaje, které můžeme získávat z veřejně přístupných zdrojů nebo od spolků pro úvěrovou ochranu.
  • ·I když podniková a obchodní tajemství nejsou bezprostředně zahrnuta pod pojmem osobní údaje, přijímáme pro takové údaje stejnou úroveň ochrany a totéž očekáváme i od našich obchodních partnerů a zákazníků.

2.2. Důvěrnost

Naši pracovníci jsou informování o právních ustanoveních k ochraně dat a mají povinnost dodržovat utajení dat. Přístup k osobním údajům mají jen ti pracovníci, kteří mají co do činění s péčí o zákazníky a zájemci a jsou pověřeni zpracováním dotazů, žádostí a smluv.

2.3. Rozsah zpracování dat

Pokud si u nás podáte žádost o uzavření pojištění, poskytujete nám osobní údaje a případně i podniková a obchodní tajemství jak Vaše, tak i Vašich příslušníků, pracovníků nebo jiných třetích osob. Ve všech těchto případech vycházíme principiálně z Vašeho oprávnění ke sdělování těchto údajů. Používáme Vaše údaje a údaje těch třetích osob, které nám uvádíte, v našem oprávněném zájmu jako oprávněných osob ke zpracování Vašich údajů v takové míře, jak je to nutné k řádnému založení a vyřízení našeho pojistného vztahu s Vámi. Na základě případně Vámi speciálně poskytnutých prohlášení o souhlasu používáme Vaše údaje k tomu, abychom Vám mohli předložit širší nabídku našich produktů nebo produktů naší pojišťovací skupiny či našich obchodních partnerů. Pro některé z těchto pojistných produktů je nutné zpracovávat zvláště chráněné kategorie Vašich osobních údajů. K nim patří zejména údaje o Vašem zdraví, které potřebujeme například k založení a zpracování případů plnění z úrazového pojištění. Tyto zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme vždy jen v souladu s ustanoveními zákona o pojistných smlouvách, jakož i na základě Vašeho svolení uděleného ve Vaší pojistné žádosti.

V pojistném případě ukládáme a zpracováváme navíc údaje ke škodnímu případu (průběh, druh a výši škody) jakož i údaje od svědků a úřadů a třetích osob, které jsou pověřeny zjištěním škod a pojistného případu (znalci) nebo odstraňováním škod. Může se stát, že jsme ze zákona povinni dát k dispozici osobní údaje pro účely soudního řízení nebo úředních nařízení či dotazů. V souvislosti s probíhajícím soudním jednáním mohou být údaje poskytnuty i bez Vašeho souhlasu a vědomí. Pokud to je dle platného práva přípustné, můžeme osobní údaje užívat i pro účely prevence podvodů a praní špinavých peněz.

2.4. Předávání údajů třetím osobám

Komplexnost dnešních procesů zpracování dat způsobuje, že využíváme poskytovatelů služeb a tyto pověřujeme zpracováním Vašich údajů. Někteří z těchto poskytovatelů se nacházejí mimo oblast EU. Ve všech případech využití poskytovatelů služeb však dbáme na to, aby byla zachována evropská úroveň ochrany dat a evropské standardy bezpečnosti dat. Může být v rámci našeho podniku nebo v rámci naší pojistné skupiny transferovat Vaše údaje nebo zpracovávat společně. I v takových případech zůstávají vždy zachovány evropské standardy zabezpečení dat.

Pokud se chcete dozvědět více, jak a v jakém rozsahu Vaše údaje v konkrétním obchodním případě zpracováváme nebo poskytujeme poskytovatelům služeb a jaké ochranné garance my k tomuto účelu přijímáme, obraťte se prosím na osobu pověřenou ochranou dat.

2.5. Získávání informací z jiných zdrojů

My získáváme také informace z jiných zdrojů. U těchto jiných zdrojů se jedná na jedné straně o veřejné zdroje jako například datové soubory z nařízení, veřejných rejstříků jako například katastru nemovitostí, obchodní rejstříků, centrálních přihlašovacích rejstříků, všeobecně dostupné informace z internetu, informační datové soubory (například sdružení ochrany úvěrů KSV 1870), soudů, úřadů, znalců, advokátů, notářů, správců konkurzní podstaty, věřitelů, orgánů činných v trestním řízení, sítí zástupců a jednotlivých správců věci, poraden pro dlužníky, profesních komor a správních orgánů, jiných pojišťoven, prvopojistitelů, svazu pojišťoven jakož i jimi provozovaného informačního systému, FRISS (Fraud&Risk Compliance, platformy k boji proti podvodům, www.friss.com) dílen, makléřů, distribučních partnerů bank, rehabilitačních center, lázní a poskytovatelů leasingu (Právní podklad čl. 6 odst. 1 písmeno f DSGVO)

Svazu pojišťoven Rakouska, Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien, zařízení pojistného hospodářství je předáno k posouzení, zda a za jakých podmínek byla uzavřena pojistná smlouva, změněna nebo pokračovala a ke splnění nároků z pojistné smlouvy po vstupu pojistného případu, osobní identifikační údaje (jméno, datum narození), přihlašovací údaje a údaje k statusu přihlášení a údaje pojistných případů (žádné zdravotní údaje nebo obzvláště osobní údaje o rasovém nebo etnickém původu, politickém, náboženském, filosofickém názoru na svět, sexuálním životě, příslušnosti k odborům) a tyto údaje jsou uchovávány. (Právní podklad čl. 6 odst. 1 písmeno f DSGVO)

HDI Versicherung AG se dotazuje u Svazu pojišťoven Rakouska Schwarzenbergplatz 7 , 1030 Wien na údaje k Vašemu stupni pojistného z Vašeho pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel od Vašeho prvopojistitele (právní podklad čl. 6 odst. 1 písmeno f DSGVO). Údaje byly nahlášeny prvopojistitelem, pokud Vaše pojištění bylo ukončeno bez následné smlouvy a pokud byl na pojistnou smlouvu použit systém bonus malus. HDI hlásí rovněž Svazu pojišťoven Rakouska Schwarzenbergplatz 7 , 1030 Wien údaje k Vašemu stupni pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, pokud podléhá systému bonus malus a Vaše pojištění u nás končí bez následné smlouvy. Údaje k Vašemu stupni pojistného mohou být u nás vzaty za základ Vašeho zařazení. To slouží k výpočtu Vašeho pojistného. U Svazu pojišťoven Rakouska, Schwarzenbergplatz 7, se evidují vedle stupně bonus malus i přihlašující pojišťovna, Vaše smluvní údaje, Vaše jméno, Vaše datum narození a Vaše adresa a registrační značka vozidla jakož i identifikační číslo vozidla.

Uložené údaje zůstávají v systému tři roky od ukončení Vaší pojistné smlouvy a poté jsou vymazány.

2.6. Uchovávání dat

V zásadě uchováváme Vaše údaje jen tak dlouho, do jaké míry je to nutné ke splnění zvláštního a legitimního obchodního účelu, ke kterému jsme je získali. Kromě toho máme další povinnosti ohledně uchovávání dat, podle kterých jsme uchovávali údaje o Vaší osobě, o třetích osobách (například spolupojištěných osobách), o Vašich pojistných případech plnění a o Vašem pojistném vztahu, a to i po ukončení pojistného vztahu nebo i po ukončení případu pojistného plnění jako například v případě zákonem stanovených lhůt. Vaše údaje uchováváme navíc tak dlouho, jak je potřebné k uplatnění právních nároků z našeho pojistného vztahu s Vámi na základě provedení předsmluvních opatření.

2.7. Náležitosti zpracování Vašich údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů jakož případně i údajů třetích osob, které jmenovitě uvedete, je nutné pro zjištění Vašich pojistných rizik, pro založení našeho pojistného vztahu a ke splnění Vašich nároků na plnění. Pokud tyto údaje neposkytnete v potřebném rozsahu, nemůžeme případně Váš požadovaný pojistný vztah založit a nemůžeme poskytnout pojistné plnění. Prosím, vezměte na vědomí, že by to nebylo nahlíženo jako nesplnění smlouvy z naší strany.

Kromě toho dochází k poskytnutí Vašich osobních údajů k vyhotovení nabídky, která může být případně i podkladem pro podání návrhu a odůvodnění pojistného vztahu

2.8. Zpracování zdravotních údajů

Osobní zdravotní údaje se zpracovávají jen v konkrétním případě, kdy je k tomu nějaký důvod a ze zákona a za účelem posouzení, zda a za jakých podmínek se pojistná smlouva uzavírá nebo mění, nebo k administraci stávajících pojistných smluv nebo k posouzení a splnění nároků z pojistné smlouvy. Zprostředkování osobních zdravotních údajů se uskutečňuje jen vůči poskytovatelům zdravotních služeb, nositelům sociálního pojištění, zajišťovnám nebo soupojistitelům, jiným pojistitelům, které se účastní na vyřizování nároků z pojistného případu, znalcům přizvaným pojistitelem, zvolení nebo zákonní zástupci dotčené osoby, soudům, státním zastupitelstvím, správním úřadům, rozhodčím místům a dalším zařízením urovnávání sporů a jejich orgánům, včetně jimi přizvaných znalců.

2.9. Spolupráce s pojišťovacími makléři a pojišťovacími agenty
(zprostředkovateli pojištění)

Pokud pověříte Vašimi záležitostmi nějakého zprostředkovatele pojištění, pak získává a zpracovává tyto Vaše osobní údaje a předává nám je ke zjištění pojistných rizik, k uzavření Vašeho pojistného vztahu s námi a k naší kontrole případu plnění. Rovněž zasíláme Vašemu zprostředkovateli pojištění osobní údaje o Vás a o Vašem pojistném poměru v takovém rozsahu, do jaké míry to potřebuje k péči o Vás. Protože i Váš zprostředkovatel pojištění musí za účelem použití Vašich údajů zaručit získávání dat v souladu s ochranou osobních údajů, dodržujeme při výběru spolupráce s našimi zprostředkovateli pojištění maximální možnou opatrnost a péči.

2.10. Předávání údajů dozorčím úřadům a soudům a dalším třetím osobám

Jako pojišťovna podléháme vysokým nárokům na regulaci a neustálému úřednímu dozoru. Přitom může dojít k tomu, že musíme úřadům nebo soudům na jejich vyžádání ukázat osobní údaje našich pojištěnců, rovněž může při kontrole Vašeho případu plnění dojít k tomu, že musíme přizvat a sdělit Vaše osobní údaje třetím osobám jako jsou lékaři, nemocnice, znalci, nositelé sociálního pojištění nebo například podniky, které jsou ověřené regulací škod, advokáti, notáři, banky, soudy, úřady a zprostředkovatelé pojištění. V takových případech dbáme vždy na to, aby byly dodrženy zákonné zásady a tím byla zachována ochrana Vašich údajů.

2.11. Spolupráce se zajistiteli

Pojišťujeme námi převzatá rizika případně u dalších pojišťoven (zajišťoven). Tyto zajišťovny spolupracují k tomuto účelu případně i s dalšími zajišťovnami. K tomu je nutné, abychom jim předali Vaše smluvní a škodní údaje. Je to nezbytné proto, neboť zajišťovna tím může riziko nebo pojistný případ odhadnout samostatně. Kromě toho mohou být údaje o stávajících smlouvách a žádostech předávány v potřebném rozsahu zajišťovnám, aby tyto mohly přezkoumat, zda a v jaké výši se mohou podílet na riziku.

Další předávání osobních údajů se uskutečňuje jen v tom rozsahu, který je nutný a přiměřený pro splnění Vaší smlouvy nebo k zachování našich oprávněných zájmů.

Pokud se osobní údaje předávají Zajišťovnám mimo území Evropské Unie, zajišťujeme, že zůstane zachována úroveň evropských standardů k bezpečnosti údajů. Pokud se chcete o tom dozvědět více, jaké záruky ochrany můžeme k tomuto účelu přijmout, obraťte se prosím na osobu pověřenou ochrannou dat.

2.12. Spolupráce se soupojistiteli

Námi převzatá rizika mohou být rozdělena k rozdělení rizika i mezi další soupojistitele, pokud by to bylo nutné k odhadu rizika, jakož i k posouzení smlouvy a škody

2.13. Zabezpečení dat

Jako koncesovaná pojišťovna je pro nás samozřejmé, že veškerý provoz ohledně údajů v rámci našeho podniku probíhá zakódovaně, také disponujeme opcemi na kódování v externím datovém styku, pokud vy jako příjemce naší komunikace disponujete technickým vybavením pro dekódování. Dbejte prosím na to, že elektronická komunikace neposkytuje při používání obvyklých e-mailových programů příklad MS exchange žádnou absolutní ochranu před zásahy třetích osob a že při této podobě předávání komunikace mohou být zapojeny i neevropské servery.

Pro nás je rovněž samozřejmé, že zajišťujeme, aby naše vnitropodniková výpočtová střediska splňovala veškeré bezpečnostní standardy, naše chápání bezpečnosti převádíme samozřejmě také na poskytovatele služeb, které využíváme, které jsme zavázali k dodržování stejných nebo rovnocenných bezpečnostních opatření. Pokud v rámci námi využívané služby ukládání dat dochází na serverech mimo Evropu, zabezpečujeme, že tato data jsou ukládána výhradně ve fragmentované a zakódované podobě a to za použití nejdokonalejších kódovacích technologií. Ukládání dat o Vašem pojistném poměru a ukládání Vašich zdravotních údajů zůstává vždy v našich interních výpočetních střediscích. Pokud byste měli otázky k našim konkrétním opatřením ohledně ochrany dat týkající se Vašeho obchodního případu, obraťte se prosím na osobu pověřenou ochranu dat.

3. Zpracování Vašich osobních údajů jako potencionálního příjemce pojistného plnění, jako svědka, jako dodavatele nebo jiné třetí osoby

Pro vyřízení pojistného případu, ve kterém sice nejste náš zákazník ale potencionální příjemce pojistného plnění, je nezbytné, abychom zpracovali Vaše osobní údaje. V této souvislosti zpracováváme i údaje zplnomocněných třetích osob, které přizvete k vyřizování škody.

Pro vyřízení pojistného případu, ve kterém jste uveden jako svědek škodního případu, je nezbytné, abychom zpracovali Vaše osobní údaje.

Pro vyřízení smluv, které s námi byly uzavřeny mezi Vámi jako advokátem OSVČ, externím poradcem nebo jinou třetí osobou, zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci obchodního vztahu.

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace, které se vztahují na fyzické osoby buď zprostředkovaně, nebo bezprostředně. Zpracování se provádí s vazbou na účel a důvěrně. Potřebujeme tyto údaje, abychom mohli přezkoumat Váš nárok resp., abychom splnili povinnosti ze zákona.

Tato osobní údaje se u nás v případě potřeby evidují:

  • ·Kontaktní údaje, tedy údaje, s jejichž pomocí Vás můžeme identifikovat nebo kontaktovat. K těmto údajům patří jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje, které od Vás obdržíme přímo, jakož i v případě škody informace k původu škody. Pokud jste potencionální příjemce pojistného plnění, evidujeme i Vaše datum narození a Vaše pohlaví. Pokud jste advokát OSVČ, externí poradce nebo jiná třetí osoba, evidujeme i Vaše datum narození a Vaše pohlaví jakož i Vámi upřednostňovaný jazyk.
  • ·Údaje k účtu pro vyrovnání závazků. Vaše údaje jsou případně předávány k posouzení pojistného plnění ke kontrole třetím osobám.

    Vaše údaje jsou uchovávány v nutném rozsahu, pokud existuje ze zákona lhůta k uchování.

4. Vaše práva jako dotčená osoba

Máte právo požadovat informaci o původu, kategoriích, době ukládání, příjemcích, účelu zpracovávaných dat o Vaší osobě ve Vašem obchodním případě a způsobu jejich zpracování.

Pokud zpracováváme údaje o Vaší osobě, které jsou nesprávné nebo neúplné, můžeme požadovat, abyste je opravili nebo doplnili. Můžete požadovat i výmaz nezákonně zpracovávaných údajů. Prosíme Vás ale, abyste toto vztáhli vždy jen na údaje, které jsou nesprávné, neúplné anebo nezákonně zpracovávané. Pokud není jasné, zda jsou údaje o Vaší osobě zpracovávané nesprávné nebo neúplné nebo v rozporu se zákonem, můžete požadovat k 25. 05. 2018 omezení zpracování Vašich údajů až do úplného vyjasnění těchto otázek. Žádáme Vás, abyste dbali na to, že tato práva se vzájemně doplňují, takže buď můžete požadovat opravu respektive doplnění Vašich údajů nebo jejich výmaz.

I když údaje k Vaší osobě jsou správné úplné a my je zpracováváme dle zákona, můžete zpracování těchto dat ve zvláštních a Vámi zdůvodněných jednotlivých případech namítat, rovněž můžete vznést námitku, pokud od nás dostáváte přímou reklamu a do budoucna ji již dostávat nechcete.

Od 25. 05. 2018 můžete údaje, které o Vás o Vaší osobě zpracováváme, pokud jsme je od Vás obdrželi, požadovat v nějakém určitém strojově čitelném formátu nebo nás můžete pověřit zasláním těchto údajů nějaké třetí osobě, kterou Vy sami pověříte, pokud tento příjemce nám to z technického hlediska umožní a přenosu dat nestojí v cestě nepřijatelné náklady nebo zákonné a jiné povinnosti zachování mlčenlivosti nebo důvěrnosti z naší strany nebo ze strany třetích osob.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na datenschutz@hdi.at, přičemž Vás vždy požádáme o doklad Vaší identity, například zasláním elektronické kopie průkazu.

5. Odvolání souhlasu

Pokud jsme Vaše údaje obdrželi na základě Vámi uděleného svolení a zpracováváme je, můžete tento souhlas kdykoliv následně odvolat, takže my Vaše údaje po obdržení Vašeho odvolání souhlasu nebudeme zpracovávat pro v souhlasu uvedené účely.

Pokud odmítnete prohlášení o souhlasu při podání žádosti zcela nebo částečně nebo budou odporovat zpracování dat, uskuteční se další použití Vašich údajů v rámci zákonných ustanovení. Pokud by kvůli tomu již nadále nebylo možné provádět automatizované zpracování dat a realizovat správu Vaší smlouvy, vyhrazujeme si právo Vaši žádost odmítnout respektive smlouvu stornovat.

6. Možnost podání stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů

I když se snažíme o maximální ochranu a integritu Vašich údajů, nemohou být vyloučeny názorové rozpory o způsobu, jakým Vaše údaje zpracováváme. Pokud jste názoru, že Vaše data nepoužíváme přípustným způsobem, máte právo na vznesení stížnosti u rakouského úřadu pro ochranu dat.

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40 – 42
1030 Wien

(znění z 08. 06. 2020)